દાન^^^^^19/11/2023

ઋતુ નૈશવ મહેતા ને ત્યાં દીકરી ના જન્મ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – અલકાબેન કમલેશભાઇ મહેતા(મલાડ).

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏