દાન^^^^^19/10/2022

હાર્દિક અતુલભાઈ મેહતા તથા હિમાની હાર્દિકભાઈ મહેતા ના અવસાન નિમિતે આવેલ દાન

 ₹૧૧૦૦૦/- અતુલભાઈ બાબુલાલ મહેતા

 ₹૧૦૦૦૦/- પ્રવીણભાઈ બાબુલાલ મહેતા

 ₹૫૦૦૦/- લલિતભાઈ મોતીલાલ મહેતા

 ₹૫૦૦૦/- ભૂપેશભાઇ અમદાવાદ

 ₹૨૧૦૦/- હુસેનભાઇ પજવાની

₹૧૦૦૦/- ચેતનાબેન ગોવિંદભાઈ

 ₹૧૦૦૦/- નેહા ભાવેશભાઈ ગાંધી

 ₹૫૦૦/- હસમુખભાઈ ચીમનલાલ શાહ

 ₹૫૦૦/- કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા

 ₹૫૦૦/- રાજેશભાઈ એ મહેતા

₹૫૦૦/- જનકભાઈ મોતીલાલ મહેતા

 ₹૫૦૦/- તૃપ્તીબેન રાજેશભાઈ શાહ (મુંબઈ)
₹૫૦૦/- દિપાબેન આનંદભાઈ શાહ

 ₹૫૦૦/- જીજ્ઞાબેન જયકુમાર શાહ

 ₹૫૦૦/- દુષ્યંતભાઈ પટેલ

₹૫૦૦/- પ્રવીણભાઈ પટેલ

₹૫૦૦/- મહેન્દ્રભાઈ પોપટલાલ

₹૫૦૦/- સીતાબેન અંબાલાલ

 ₹૫૦૦/- મંજુબેન નાનાલાલ મહેતા

 ₹૫૦૦/- શારદાબેન જોષી

 ₹૫૦૦/- મંજુલાબેન અરવિંદભાઈ મહેતા

 ₹૫૦૦/- પ્રકાશભાઈ અમુલખભાઇ શાહ

 ₹૫૦૦/- સબનુભાઇ જીવાણી

 ₹૫૦૦/- કિશોરભાઇ ભીખાલાલ શાહ

 ₹૫૦૦/- વાડીલાલ વિર્ચંદભાઇ શાહ

 ₹૩૦૦/- મફતબેન વિનોદભાઈ શાહ

 ₹૧૦૦/- અશોકભાઈ ચંદુલાલ ગાંધી  ટોટલ -₹૪૪૫૦૦

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏