દાન^^^^19/09/2023

મોનીકાબેન મયુરભાઈ શાહ ના ચત્તારી અઠ દસ દોહ તપ નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏