દાન^^^^^19/09/2022

નિહાર ભૈરવ મહેતા કાંદિવલી ના જનમ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏