દાન^^^^^19/09/2022

નિરાલી સાહિલ શાહ તરફથી 1 જીવ છોડાવા  2000 નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏