દાન^^^^18/09/2023

પ્રવીણભાઈ મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે (૧૮/૦૯/૧૯૫૩) ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – ઇલાબેન પ્રવીણભાઈ મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏