દાન^^^^^18/09/2023

તનય સંજય શાહ (ઓસ્ટ્રેલિયા) ના ૮ ઉપવાસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મીના સંજય શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏