દાન^^^^18/09/2023

નીષી નીગમકુમર શાહ ને ત્યા દીકરા ના જન્મ નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રીનલ આર મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏