દાન^^^^^18/09/2023

નિરાલી સાહિલ શાહ (મુંબઇ) ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૨૦૦૦/- ઍક જીવ છોડાવા

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏