દાન^^^^^18/09/2022

રાજેશભાઈ શાહ તરફ થી ₹૪૦૮૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏