દાન^^^^^18/09/2022

 ખુશાલભાઇ બૈધ યુ એસ એ. તરફથી ૪૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏