દાન^^^^^18/04/2023

ગુણવંતીબેન બાબુલાલ હીરાલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિતે ₹૨૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – બાબુલાલ હીરાલાલ મહેતા પરિવાર તરફ થી.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏