દાન^^^^^18/02/2023

જયંતિલાલ મંગલજી શાહ (મજાદર) ની દસમી પુ્યતિથી નીમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પ્રેમીલાબેન પ્રકાશચંદ્ર શાહ( સુરત)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏