દાન^^^^^17/09/2023

સુનીતાબેન ધનેશભાઈ શાહ તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

સવંત્સરી નિમિતે

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏