દાન^^^^^17/09/2023

રીના શ્રેયાંશ મહેતા (ઓસ્ટ્રેલિયા ) તરફ થી ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏