દાન^^^^^17/09/2023

દક્ષાબેન રાજેશભાઇ મહેતા ના માસખમણ તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મંજુલાબેન સુમતિલાલ દેસાઈ પરિવાર તરફ થી

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏