દાન^^^^^17/09/2022

મોન્ટુ સેવંતીલાલ મેહતા ના જનમ દિવસ ના નિમિત્તે ૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏