દાન^^^^^17/02/2023

શારદાબેન નટવરલાલ મહેતા ના પુણ્ય તારીખ નીમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏