દાન^^^^^17/01/2023

અલીશા & રોહન ના લગ્ન નિમિતે ₹૧૦૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પુષ્પાબેન રસિકલાલ શાહ  પરિવાર તરફ થી.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏