દાન^^^^^18/12/2022

એક મીત્ર ની શ્રદ્ધાંજલિ નીમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે. કિરણકુમાર સેવંતીલાલ મેહતા (મલાડ વેસ્ટ)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏