દાન^^^^^16/12/2022

સ્વ. પ્રવીણકુમાર બાબુલાલ મહેતા ની 5 મી પુણ્યતિથી નિમિત્તે ₹૫૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ.

હસ્તે – ઇલાબેન પ્રવીણકુમાર મહેતા.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏