દાન^^^^^16/11/2023

205-core Agro and Trading તરફ થી ₹૧૩૧૨૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રાજેશભાઇ સિંગાપોર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏