દાન^^^^^16/11/2023

Amredrakant Mishr and family તરફ થી ₹૧૩૪૪/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રાજેશ ભાઇ સિંગાપોર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના,🙏