દાન^^^^^15/10/2023

પરમ પૂ. આ. ભ. વિજય પ્રબોધ ચન્દ્ર શુરીજી મ. સા. ની પ્રેરણાથી સાસન સમ્રાટ નવરત્ન જૈન સંઘ વેસુ તરફથી 15000 રુ. નું દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હઃ મહેન્દ્ર ભાઇ પી મહેતા

🙏ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏