દાન^^^^^15/09/2023

યોગેશભાઈ કનૈયાલાલ મેહતા (છાપી) ની ૨૯મી અઠાય તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏