દાન^^^^^15/05/2023

શારદાબેન રમણીકલાલ શાહ ની પૂણ્યતિથિ (૧૪/૦૫/ ૨૦૧૫) નિમિત્તે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – dr. રમણીકલાલ ડી શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏