દાન^^^^^15/03/2023

જુબીન મુકેશભાઇ માહાજની તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પંકજભાઈ ડોક્ટર.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏