દાન^^^^14/09/2023

પ્રવીણચંદ્ર ચીમનલાલ મહેતા , નવસારી.
તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે ₹.૧૧૦૦/-

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ
પાંજરાપોળ માં દાન મળેલ છે.

હસ્તે :- નયનાબેન પી. મહેતા , હેતલબેન અંકિતકુમાર , ડો. સેજલબેન અમિતકુમાર , જિત્તલબેન ધવલકુમાર.

🙏ખૂબ ખૂબ અનુમોદના.🙏