દાન^^^^^14/09/2022

સ્વ. અશોકલાલ છગનલાલ શાહ ના અવસાન નિમિતે ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏