દાન^^^^^14/05/2023

વિહાર અને પૂજા ના લગ્ન પ્રસંગ નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મુકેશભાઇ મફતલાલ સોમાણી, બેલાબેન મુકેશભાઇ સોમાણી

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏