દાન^^^^14/05/2023

વૈશાખ શુદ દશમ‌‌‌ અમારા દીકરી મા.સા.શુભપ્રજ્ઞાશ્રીજી નો દીક્ષા ને 4 વષૅ પૂણ થયા નીમિતે ₹૧૫૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – હર્ષિત કે મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏