દાન^^^^^14/04/2023

નિલેશ અરવિંદભાઈ શાહ ના જન્મ દિવસ ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏