દાન^^^^^13/09/2022

મફતલાલ ગટુરદાસ મહેતા ના જનમ દિવસે નિમિતે ૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏