દાન^^^^^13/08/2023

ધર્મિષ્ઠાબેન મહેશભાઈ રાણા ના અવસાન નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – શૈલેષભાઈ ગાંધી

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏