દાન^^^^^13/06/2023

છનાલાલ પી શાહ ની ૧૧મી પુણ્યતિથી નિમિત્તે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏