દાન^^^^^13/01/2023

ધીરુભાઈ ભગુભાઈ આહીર ના તરફ થી ₹૩૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏