દાન^^^^^13/01/2023

શ્રી ધર્મવર્ધક સીમેંધર હાઈટ્સ શ્ર્વે. મૂ. જૈન સંઘ ( પાલ – સુરત) તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પ્રફુલ સોમાની

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏