દાન^^^^^12/10/2022

સુરેન્દ્રભાઈ જે. મહેતા ના જનમ દિવસ નિમીતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ મા મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏