દાન^^^^^12/06/2023

શ્રેયસ અને વિધિ ના લગ્ન તિથી નિમિતે ₹૫૧૫૧/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏