દાન^^^^^12/06/2023

મંજુલાબેન પ્રવીણચંદ્ર શાહ ના અવસાન નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન શ્રીમતી બિંદૂબેન રમેશચંદ્ર શાહ (વિલે પાર્લે)  તરફ થી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏