દાન^^^^^12/06/2023

હજારીમલ ઉતમલાલ સોમાણી ના અવસાન નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન બિંદુબેન રમેશચંદ્ર શાહ તરફ થી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખૂબ ખૂબ અનુમોદના🙏