દાન^^^^^12/01/2023

પરીન મુકિતભાઈ મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે, દિકરી ચી. ઝીલ  તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏