દાન^^^^^12/01/2023

તનવિબેન મહેશભાઈ બતાવૈયા ₹૬૯૧૫/-  & વીણાબેન દિવ્યેશભાઈ શાહ તરફ થી ₹૬૯૧૫/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રાજુભાઈ સિંગાપોર

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏