દાન^^^^11/12/2022

ફેનીલ પરેશભાઈ મહેતા ના ઉપધાન તપ (અઢાર્યું -૧૮) નિમિતે ₹૧૫૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏