દાન^^^^^11/10/2023

શાંતાબેન કિર્તિલાલ શાહ( મજાદર ) પરિવાર તરફ થી ₹૧૦૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રોનક / ભાવિક

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏