દાન^^^^^11/09/2023

શ્રી મુક્તિભાઈ મહેતા અને ડૉ ધવલ મુક્તિભાઇ મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏