દાન^^^^11/07/2023

આયુષી તરફ થી ₹૧૦૦૦/- નુ દાન શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મોક્ષા અશેષ શાહ (જુહુ – પારલા)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏