દાન^^^^^11/04/2023

શાંતિનાથ દાદા ની સાલગીરી નિમિતે ધ્વજારોહણ નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – વિમળાબેન રમણીકલાલ મહેતા પરિવાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏