દાન^^^^^10/10/2022

નટવરલાલ પુંજીરામ મહેતા ની 35 મી પૂણ્યતિથિ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

હસતે- શારદાબેન નટવરલાલ મહેતા પરિવાર

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏