દાન^^^^^09/03/2023

હેલી આકશભાઈ શાહ ના પુત્ર ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૨૫૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મંજુલાબેન નવીનભાઈ શાહ

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏